ביטויים עם חיות - משחק חידות

להורדת המשחק בפורמט PDF: 

 

משחק למשתתף אחד. כל הקלפים פרוסים על השולחן.

על אחד הקלפים כתובה המילה "התחלה" ועל כל השאר

ביטויים שונים. הפיכת קלף ההתחלה על גבו מגלה חידה - 

פירוש לאחד הביטויים מהקלפים. בחירה בקלף הנכון והפיכתו מובילה

לעוד חידה וכך הלאה עד לקלף האחרון שבגבו כתובה המילה "סוף".

(עוד על המשחק ב"דף חודשי מס' 3")